Kdo jsme

Naše společnost je úzce specializována na projektovou činnost v oboru dopravních staveb.

 

Hlavní činností společnosti je projektová a inženýrská činnost v oboru dopravních staveb. Firma je
specializována na řešení dopravně inženýrské problematiky ve všech projekčních stupních přípravy
staveb od jejich počátečních studií až po realizační dokumentaci. Dopravní projekty řešíme vlastními
zaměstnanci a kooperací se specializovanými firmami jsme schopni zajistit komplexní dodávku
projektové dokumentace dopravních staveb
včetně stavebních objektů a řešení inženýrských sítí.

Firmu DOPRAPLAN s.r.o. tvoří zkušení projektanti, kteří během své profesní kariéry se podíleli na
projektech velkých dopravních staveb. Vhodným profesním spojením se podařilo sestavit ideální tým
projektantů, který je schopen řešit všechny zakázky v oboru dopravního stavitelství.
Pracovní tým tvoří skupina projektantů s rozsáhlými odbornými znalostmi. Tito odborníci již
projektovali největší stavební celky – dálnice, rychlostní komunikace a obchvaty obcí a měst. Ale
zároveň i menší dopravní stavby – cyklostezky, chodníky, křižovatky, opravy komunikací, opěrné zdi,
mosty, propustky.
Všichni pracovníci mají velkou motivaci a chtějí ve svém oboru vyniknout. Ve svých řadách do
budoucna rádi uvítáme nové kolegy.

27,781 total views, 0 views today

error: Content is protected !!