Kvalifikace

Společnost DOPRAPLAN s.r.o je oprávněná k podnikání v oboru projektová činnost ve výstavbě s tím, že je společností s ručením omezením s datem vzniku 21.9.2016. Právnická osoba vznikla zapsáním do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložce číslo 67435.

Živnostenský list:

Pracovníci společnosti DOPRAPLAN s.r.o. jsou autorizováni u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a někteří i u Slovenské komory stavebných inžinierov.
Ing. Dagmar Klajmonová: Osvědčení o autorizaci – Povolení výkonu činnosti „Auditor bezpečnosti pozemních komunikací“
Osvědčení o autorizaci – Ing. Pavel Hanyk:
Ing. Miroslava Stašová – Osvědčení o autorizaci u Slovenské komory stavebných inžinierov – Osvědčení o autorizaci
error: Content is protected !!