Co nabízíme

Společnost DOPRAPLAN s.r.o. je projektovou kanceláří, která zahrnuje zajištění komplexní zpracování
projektových dokumentací dopravních staveb v rozsahu od vyhledávacích a technických studií, včetně spolupráce
na urbanistických studiích, přes všechny další stupně projektové dokumentace:

– dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
– dokumentace pro stavební povolení (DSP)
– prováděcí dokumentace stavby (PDPS)
– realizační dokumentace stavby (RDS)
– dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) až po součinnost při realizaci stavby ve formě autorského dozoru (AD)
– expertní činnosti (expertní posouzení staveb se zaměřením na správnost a optimalizaci technického řešení a hledání úspor)
– zpracování rozpočtů a výkazů výměr

Dále firma zajišťuje související inženýrské činnosti:
– získání územního rozhodnutí
– získání stavebního povolení
– zajištění majetkoprávního projednání a majetkoprávního vypořádání staveb

Firma DOPRAPLAN s.r.o. také nabízí:
– poradenskou činnost
– konzultace, posudky, expertní činnost
– zpracování Auditů bezpečnosti pozemních komunikací

Všechny zakázky řešíme s individuálním přístupem dle konkrétních požadavků objednatelů.

Odborná způsobilost a kvalita prováděné projektové činnosti je garantována VŠ vzděláním zkušených
pracovníků firmy, jejich dlouholetou praxí v oboru projektování dopravních staveb a osvědčením o autorizaci v oboru projektování dopravních staveb. Firma má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti.

Kvalita a rychlost našich služeb je zajištěna jak znalostmi a dlouholetými zkušenostmi našich pracovníků, tak využíváním širokého technického zázemí a vybavení a používání moderního hardwaru a softwaru výpočetní techniky.

error: Content is protected !!