Naši objednatelé

Našimi dlouholetými objednateli (investory) jsou především organizace státní správy a to zejména:
– Ředitelství silnic a dálnic ČR
– Správy a údržby silnic jednotlivých krajů
– Města, městské části, městyse, obce
– Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkové úřady
– Lesy ČR
– zhotovitelé staveb
– soukromí investoři
error: Content is protected !!