Pracovní tým

Ing. Dagmar Klajmonová
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT)
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací
tel.:      +420 556 731 611
mobil: +420 605 248 614
email:  d.klajmonova@dopraplan.cz

Ing. Pavel Hanyk
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT)
tel.:      +420 556 731 611
mobil: +420 737 628 475
email: p.hanyk@dopraplan.cz

Ing. Miroslava Stašová
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT)
Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (SKSI)
tel.:      +420 556 731 611
mobil: +420 737 483 155
email:  m.stasova@dopraplan.cz

Ing. David Fekete
Projektant dopravních staveb
tel.:       +420 556 731 611
email:   d.fekete@dopraplan.cz

error: Content is protected !!